SK HU

Výkup farebných kovov

     Výkup farebných kovov prebieha na všetkých prevádzkach v neobmedzenom množstve. Ak máte aj Vy množstvo farebných kovov, ktoré už nebudete nijako využívať, prineste ich k nám.

Pri výkupe farebných kovov je samozrejmosťou:


  presné váženie na digitálnych váhach s presnosťou na 0,1 kg
 hotovostné platby
•  zistenie zloženie materiálu špeciálnymi prístrojmi pre zaistenie maximálnej možnej výkupné ceny


     Ceny jednotlivých druhov farebných kovov sú odvodené z aktuálneho stavu LME (Londýnska burza kovov) a dopytu našich odberateľov. Prezrite si aktuálny cenník farebných kovov.
Ak máte väčšie množstvo farebných kovov, môžete využiť zvozu druhotných surovín. Výkupom farebných kovov pomáhate prírode s recykláciou