SK HU

Akciové ceny na tento týždeň

15.06.2020 - 19.06.2020

                                                   

 

Al - kus

0,50 EUR/kg

 

 

 

(Cena uvedená v akcie týždňa platí pri dodávke priamo do našich prevádzok.)